ULUSLARARASI 21. YÜZYILDA TÜRK DÜNYASINDA
DİL EDEBİYAT KÜLTÜR SEMPOZYUMU

Bilimsel
Akademik
Platform

ULUSLARARASI 21. YÜZYILDA
TÜRK DÜNYASINDA DİL
EDEBİYAT KÜLTÜR SEMPOZYUMU

Bilimsel
Akademik
Platform

ULUSLARARASI 21. YÜZYILDA
TÜRK DÜNYASINDA DİL
EDEBİYAT KÜLTÜR SEMPOZYUMU

Bilimsel
Akademik
Platform

Sempozyum Programı

10.30

Açış Konuşmaları

 

Şule Perinçek
Ulusal Strateji Merkezi (USMER) Genel Başkanı

Prof. Dr. Gürer Gülsevin
Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı

Prof. Dr. Lemara Selendili
Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı

11.30 – 13.00

Türk Dünyası Kültür Mirası
Ali Şir Nevai Oturumu

 

Oturum Başkanı
Prof. Dr. Lemara Selendili 

İsmail Bozkurt
Kıbrıs Türkleri Örneğinde Ortak Türk Alfabesi Sorunu
KKTC Eski Kültür Bakanı, KKTC

Prof. Dr. Mübariz Süleymanlı
Türk Dünyası ve Kültürel Miras Politikası
Bakü Devlet Üniversitesi, Azerbaycan

Prof. Dr. Zilola Khudaybergenova
Babür’ün Mükerrer Sanatları Uygulamadaki Ustalığı
Bartın Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Hayrettin İhsan Erkoç
12. Yüzyıldan İtibaren Türk-Moğol Devletlerinde Kağan ve Han Unvanları
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türkiye

Rena Memmedova – Doktorant
Azerbaycan Kaya Resimleri – Kobustan
Azerbaycan Devlet Kültür ve Sanat Üniversitesi, Azerbaycan

Tuyg’un Sayed Hussamuddin – Yüksek Lisans Öğrencisi
Afganistan’da Navoi Çalışmaları (Navoi Works Yayını)
Afganistan Jazviyan Devlet Üniversitesi, Afganistan

13.00 -14.00

ÖĞLE YEMEĞİ ARASI

14.00 – 15.00

Türk Dünyasında Birbirini Algılama- İmge
Cengiz Aytmatov Oturumu

 

Oturum Başkanı
Prof. Dr. Zilola Khudaybergenova
 

Prof. Dr. Ayder Memetov & Öğrt. Üyesi Edibe Mecitova
Kırım’da Karaylar
Vernadsky Kırım Federal Üniversitesi, Kırım – Rusya Federasyonu

Doç. Dr. Mahliyo Umarova
Fıtrat Dramaturjide Tarihi İnsanların İmajlarının Yorumlanması
Özbekistan Dünya Dilleri Devlet Üniversitesi, Özbekistan

Ar. Gör. Şefika Abduramanova
A.S. Puşkin’in Kırım İzlenimleri Doğu Felsefesi Işığında
Kırım Cumhuriyeti Devlet Bütçe Kurumu “Kırım Tatar Kültür ve Tarihi Miras Müzesi”, Kırım – Rusya Federasyonu

Gözen Esmer – Lisans Öğrencisi
Batı Asya’da Kültürel Etkileşim Örneği: Bahçesaray Çeşmesi
Ankara Üniversitesi, Türkiye

15.00 – 16.00

Türk Dünyasında Edebiyat
Harid Fedai Oturumu

 

Oturum Başkanı
İsmail Bozkurt 

Doç. Dr. Mehriban Asadullasoy (Quliyeva)
Dokuzuncu Yüzyıl Nahçıvan Edebi Çevre Temsilcilerinin Dil ve Üslup Özellikleri
Nahçıvan Devlet Üniversitesi, Azerbaycan 

Dr. Öğrt. Üyesi İsmail Abalı
Halk Anlatılarında Epik Yasalar ve Beyrek Boyunun Trabzon Eşmetni Bası Böyrek Hikâyesi
Iğdır Üniversitesi, Türkiye

As. Prof. Dr. Abdullah Ulugov
Hayriddin Sultanov’un Masalları
Ali Şir Nevai Taşkent Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesi, Özbekistan

Saydalieva Muhlisakhon – Doktorant
Özbek Romanında Emsal İsimlerin Kullanımı
Özbekistan Cumhuriyeti İlimler Akademisi Özbek Dili, Edebiyatı ve Folklor Enstitüsü, Özbekistan

16.00 – 17.00

Türk Dünyasında Edebiyat
Yunus Emre Oturumu

 

Oturum Başkanı
Prof. Dr. Edina Solak
Doç. Dr. Fidan Gasımova
Oğuz ve Kelt Halklarının Kahramanlık Destanları
Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Folklor Enstitüsü, Azerbaycan

Öğr. Gör. Dr. Renata Aktaş
Rus Mitolojisindeki Türkçe Kökenli Varlık İsimleri Üzerine
Akdeniz Üniversitesi, Türkiye

Arş. Gör. Dr. Gülçin Oktay Erkoç
‘Hişt, Hişt!..’ İle ‘Ubor Metenga’ Çıkmazında Kahraman
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türkiye

Dr. Vladislav Borgoyakov
Hakas Dili Destan Lehçesi Paza Amgy Edebi Dil
Hakas Devlet Üniversitesi N.F. Katanova, Rusya Federasyonu

10.15 – 11.30

Türk Dünyasında Geçmişten Günümüze
Ortak Kültürel Ve Edebi Değerler-Şahsiyetler
İsmail Gaspıralı Oturumu

 

Oturum Başkanı
Prof. Dr. İsmail Kerimov

 Prof. Dr. Ramil Valeev
E. Krymsky’nin Türkoloji ve Osmanlı Araştırmaları: Karata’nın 150. Doğum Günü
Кфу/Kfu – Kazan Federal Üniversitesi, Kazan – Rusya Federasyonu

Prof. Dr. Fleur Sayfulina
Gazeteci, Yayıncı, Erken 20. Yüzyıl Kamusal Kişisi İbrahim Bikkulov İsmail Gasprinski Hakkında
Kazan Federal Üniversitesi, Kazan – Rusya Federasyonu

Doç. Dr. Ayşe Cemileva
Abdurrahman Kadri – Zade – Yaşayan Ansiklopedimiz
V.I. Vernadsky Adını Taşıyan Kırım Federal Üniversitesi, Kırım – Rusya Federasyonu

Dr. Öğrt. Üyesi Çiğdem Yıldızdöken
Türk Düşüncesinde Takiyettin Mengüşoğlu’nun Yeri ve Önemi
İnönü Üniversitesi, Türkiye

Öğrt. Üyesi Zelfira Şükürciyeva
Türk Dünyasında Ortak Dil Konusu: İsmail Gaspıralı’nın Görüşü
Fevzi Yakubov Kırım Sanayi ve Pedagoji Üniversite, Kırım – Rusya Federasyonu

11.30 – 13.00

Çağdaş Türk Yazı Dilleri Tarihi
Kaşgarlı Mahmut Oturumu

 

Oturum Başkanı
Dr. Öğretim Üyesi Aziz Gökçe

Prof. Dr. Suzana Canhasi & Dr. Nebahat Sulçevsi
İki Dilli ve Çok Dilli Ortamında  Türkçenin Durumu- Kosova
Priştine Üniversitesi, Kosova

Prof. Dr. Alfiya Yusupova
Çin Halk Cumhuriyeti’nde Tatar Dili
Kazan Federal Üniversitesi, Kazan – Rusya Federasyonu

 Prof. Dr. Khudoyberganova Durdona Sidikovna
Özbek Dil Kültürü Çalışmalarının Oluşum Aşamaları
Özbekistan Fanlar Akademisi Dil, Edebiyat Ve Folklor Enstitüsü, Özbekistan

Doç. Dr. Kosimova Sarvinoz Saifullayevna
Dil Tarihinde İki Heterojen Gelenek
Özbekistan Taşkent Devlet Doğu Araştırmaları Üniversitesi, Özbekistan

Öğrt. Gör. Dilfuza Zokirova Rasulmuhamedova
Modern Kurmacanın Karşılaştırmalı ve Zıt Çalışması
Özbekistan Dünya Dilleri Devlet Üniversitesi, Özbekistan

11.30 – 13.00

Çağdaş Türk Yazı Dilleri
Bahtiyar Vahapzade Oturumu

 

Oturum Başkanı
Prof. Dr. Gulshan Asilova

Dr. Shamsiyeva Shohistaxon Qudratullaevna
Çince ve Özbek Dillerinde Örtmecenin Unsurları
Taşkent Devlet Doğu Araştırmaları Üniversitesi

Dr. Mavlyanova Umida Khodzhakbarovna
Özbekistandaki Çince Sayıların İncelenmesi Üzerine
Taşkent Devlet Doğu Araştırmaları Üniversitesi 

Ahmedova Aziza Rustamova – Doktorant
Metinlerarası Bir Bakış Olarak Folklorizm
Özbekistan Cumhuriyeti Bilimler Akademisi

Nilüfar Safarovna Ahmedova – Doktorant
Çocukların Konuşmalarında Söz Ve Metin Yaratıcılığı
Özbekistan Cumhuriyeti Bilimler Akademisi

Sabirova Muhlisa Kadamovna – Doktorant
Gazete Medyasında Bilginin Gizli İfadesi
Özbekistan Cumhuriyeti Bilimler Akademisi

Muhamedjanova Shahnoza – Doktorant
İnternet Terimlerinin Özellikleri Ve Gereksinimleri
Taşkent Devlet Doğu Araştırmaları Üniversitesi 

13.00 – 14.00

ÖĞLE YEMEĞİ ARASI

14.00 – 15.00

Çağdaş Türk Yazı Dilleri
Yusuf Has Hacib Oturumu

 

Oturum Başkanı
Prof. Dr. Mübariz Süleymanlı

 Prof. Dr. Lemara Selendili
Kırım Tatar Dilinin Mikro ve Makro Sentaksisi
Vernadsky Kırım Federal Üniversitesi, Kırım – Rusya Federasyonu

Prof. Dr. Kuralay Mukhamadi
Konuşma Dilindeki (Şivelerdeki) Kökler ve Gövdelere Etimolojik Tahlil Yapmanın Önemi 
El Farabi Kazak Devlet Üniversitesi, Kazakistan

Prof. Dr. Hanisa Alishina & Prof. Dr. Svetlana Trofimova Menkenova & Prof. Dr. Minsylu Usmanova
Süt ve Süt Ürünleri Adlarında Türk – Moğol Dil Etkileşimi
Tümen Devlet Üniversitesi & Kalmık Devlet Üniversitesi & Başkurt Devlet Pedagoji Üniversitesi, Rusya Federasyonu

Doç. Dr. Ediye Memetova
B.B. Radlov’un  Masal Dilinin Kelime Dağarcığının Sözlüksel – Fonetik ve Anlamsal Özellikleri “Altın Başlı Sarı Aygır”
Verdansky Kırım Federal Üniversitesi, Kırım – Rusya Federasyonu

14.00 – 15.00

Çağdaş Türk Yazı Dilleri
Cengiz Dağcı Oturumu

 

Oturum Başkanı
İsmail Bozkurt

Prof. Dr. Firdaus Hisamitdinova
Rusya Bilimler Akademisi Ufa Federal Araştırma Merkezi Bilimsel Arşivi Fonlarında Başkurt Dilinde Diyalektik Materyaller
Rusya Bilimler Akademisi Ufa Federal Araştırma Merkezi Tarih, Dil ve Edebiyat Enstitüsü, Başkurdistan – Rusya Federasyonu

Prof. Dr. Durdona Esonovna Lutfullayeva & Öğretmen Nigora Esonovna Erkınova
Özbekçe İsim Oluşturma Etkinliği ve “Neiming” Kavramının Özü
Özbekistan Fanlar Akademisi Dil, Edebiyat ve Folklor Enstitüsü, Özbekistan

Prof. Dr. Edina Solak & Doç. Dr. Mirza Bašić
Dîvânü Lügâti’t-Türk’te Kullanılan İsimden Fiil Yapım Ekleri Üzerine Bir Değerlendirme
Zenitsa Üniversitesi, Bosna Hersek

Doç. Dr. Buzahro Marufzhanovna Begmatova
İslam Fıkhıyla İlgili Terimlerin Anlamsal Özellikleri (İslam Fıkhı Terimlerinin Özbekçeye Tercümesinin Özellikleri)
Özbekistan Taşkent Devlet Doğu Araştırmaları Üniversitesi, Özbekistan

15.00 – 16.00

Çağdaş Türk Yazı Dilleri
Abay Kunanbay Oturumu

 

Oturum Başkanı
Prof. Dr. Suzana Canhasi
 

Ar. Gör. Dr. Umsalimat Abdullabekova
Kumyk Dilinde Terim Oluşumu Sorunu (A.P. Ders Kitapları Temelinde)
Rusya Bilimler Akademisi Dağıstan Federal Araştırma Merkezi, Dağıstan – Rusya Federasyonu

Dr. Zarema Adzhimuratova
Kırım Tatarcası ve Türk Dillerinde Bazı Basit Sözcüklerin Karşılaştırmalı Özellikleri
Vernadsky Kırım Federal Üniversitesi, Kırım – Rusya Federasyonu

Öğrt. Gör. Shohista Zoitova
Hidronimlerin Dilbilimsel Analizi
Özbek Dünya Dilleri Devlet Üniversitesi, Özbekistan

Firuze Sadıqova – Doktorant
“Kutadgu Bilig”Deki Basit Fiillerin Anlamı
Bakü Devlet Üniversitesi, Azerbaycan

15.00 – 16.00

Çağdaş Türk Yazı Dilleri
Ahmet Yesevi Oturumu

 

Oturum Başkanı
Dr. Öğretim Üyesi Aziz Gökçe
 

Dr. Dilrabo Andaniyazova
Antroponimlere Entegratif Yaklaşımlar
Özbekistan Cumhuriyeti Bilimler Akademisi 

Kevser Yıldız, Kezban Arslan, Merve Boşnak, Zübeyde Tanırlı – Yüksek Lisans Öğrencisi
Gagavuz Türkçesi İle Türkiye Türkçesi Bağlaçlarının Karşılaştırılması
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Türkiye

İlyas Sagınbek – Yüksek Lisans Öğrencisi
Başkurt ve Kazak Dillerinde Sıfat Cümlelerinin Amaçları
Başkurt Devlet Pedagoji Üniversitesi Adını M. Akmullah, Başkurdistan –  Rusya Federasyonu

Kerime Umerova –Lisans Öğrencisi
Arapça ve Kırım Tatar Dillerinde İfade Araçlarının Kullanımı
Vernadsky Kırım Federal Üniversitesi, Kırım – Rusya Federasyonu

16.00 – 17.00

Çağdaş Türk Yazı Dillerinde Dil Öğretimi ve Çeviri
Ahmet Yükneki Oturumu

 

Oturum Başkanı
Prof. Dr. Durdona Esonovna Lutfullayeva 

Prof. Dr. Zülfiya Mamarajabova
Bir Sosyal İletişim Aracı Olarak Konuşma, Sağır Çocukları İfade Etme ve Anlama Aracı
Özbekistan Nizami’nin Adını Taşıyan TSPU, Özbekistan

Prof. Dr. Gulshan Asilova
Yetişkin Kitlelerde Yabancı Dil Olarak Özbekçe Öğretiminin Andragojik Özellikleri
Taşkent Devlet Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesi, Özbekistan

Dr. Zilola İsmailovna Salisheva
Edebi Eserlerin Diğer Dil Gruplarından Öğrencilerin Monolog Konuşmalarının Gelişimindeki Rolü
Özbek Dünya Dilleri Devlet Üniversitesi, Özbekistan

Dr. Zamira Usmonova
Yabancı Dil Konuşanlara Özbekçe Öğretiminde Ulusal Gerçeklerin Rolü
Özbek Dünya Dilleri Devlet Üniversitesi, Özbekistan

16.00 – 17.00

Çağdaş Türk Yazı Dillerinde Dil Öğretimi ve Çeviri
Dede Korkut Oturumu

 

Oturum Başkanı
Prof. Dr. Zülfiya Mamarajabova

Dr. Fozilova Mohigül Farhodovna
“Key – Study” Yöntemini Kullanarak Konuşma Tekniklerini Öğretme
Özbekistan Dünya Dilleri Devlet Üniversitesi, Özbekistan

Arş. Gör. Dr. Zohida Mukimova
Dil Kültürü Kodları Teorisi ve Özbek Halk Atasözleri
Özbek Dili Ve Edebiyatı Ve Folklor Enstitüsü, Özbekistan

Öğrt. Üyesi Botir Mamarajabova
Çeviri Faaliyeti Olarak Metnin Alınması ve Aranması
Özbekistan Taşkent Devlet Doğu Araştırmaları Üniversitesi, Özbekistan

Sempozyuma katılmak için