ULUSLARARASI 21. YÜZYILDA TÜRK DÜNYASINDA
DİL EDEBİYAT KÜLTÜR SEMPOZYUMU

Bilimsel
Akademik
Platform

ULUSLARARASI 21. YÜZYILDA
TÜRK DÜNYASINDA DİL
EDEBİYAT KÜLTÜR SEMPOZYUMU

Bilimsel
Akademik
Platform

ULUSLARARASI 21. YÜZYILDA
TÜRK DÜNYASINDA DİL
EDEBİYAT KÜLTÜR SEMPOZYUMU

Bilimsel
Akademik
Platform

Önemli Tarihler

Özet gönderimi son tarihi01.10.2021
Tam metin gönderimi son tarihi01.11.2021
Kabul edilen bildirilerin ilanı27.11.2021
Sempozyum programının ilanı01.12.2021

Sempozyuma katılmak için