ULUSLARARASI 21. YÜZYILDA TÜRK DÜNYASINDA
DİL EDEBİYAT KÜLTÜR SEMPOZYUMU

Bilimsel
Akademik
Platform

ULUSLARARASI 21. YÜZYILDA
TÜRK DÜNYASINDA DİL
EDEBİYAT KÜLTÜR SEMPOZYUMU

Bilimsel
Akademik
Platform

ULUSLARARASI 21. YÜZYILDA
TÜRK DÜNYASINDA DİL
EDEBİYAT KÜLTÜR SEMPOZYUMU

Bilimsel
Akademik
Platform

Konular

 • Çağdaş Türk Yazı Dilleri
 • Çağdaş Türk Yazı Dilleri Tarihi
 • Türk Dünyasında Alfabe Değişimleri
 • Türk Dünyasında Elektronik Sözlük Bilimi
 • Türk Dünyasında Edebiyat
 • Türk Dünyasında Geçmişten Günümüze Ortak Kültürel Ve Edebi Değerler-Şahsiyetler
 • Türk Dünyasında Mitoloji
 • Türk Dünyasında Birbirini Algılama- İmge/  İmaj
 • Türk Dünyasında İletişim, Basın – Yayın Ve Bilişim Teknolojileri İlişkileri
 • Türk Dünyası Kültür Mirası
 • Türk Dünyasında Kültürel İşbirliği Olanakları
 • Dünyada Türkoloji Merkezleri Ve Çalışmaları

Sempozyuma katılmak için